Thành viên " Trương Thị Diệu Huyền"

Trương Thị Diệu Huyền

 0708652740
 Tham gia: 28/03/2022  Tin đăng: 25

Tin đăng

Kệ dụng cụ nhỏ - trung - lớn - đại - cao

Kệ dụng cụ nhỏ - trung - lớn - đại - cao

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen - hàng mới

Pallet nhựa 1100x1100x150mm màu đen - hàng mới

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa 1100x1100x125mm màu xanh hàng mới

Pallet nhựa 1100x1100x125mm màu xanh hàng mới

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa PL08LK – 1200x1000x145mm

Pallet nhựa PL08LK – 1200x1000x145mm

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa PL09LK – 1100x1100x150mm

Pallet nhựa PL09LK – 1100x1100x150mm

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa chống tràn 4 phuy xả hàng giá sốc

Pallet nhựa chống tràn 4 phuy xả hàng giá sốc

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa kê hàng 1000x600x100mm màu xanh

Pallet nhựa kê hàng 1000x600x100mm màu xanh

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa kê hàng 600x600x100mm màu đen

Pallet nhựa kê hàng 600x600x100mm màu đen

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa kê hàng 600x600x100mm màu xanh

Pallet nhựa kê hàng 600x600x100mm màu xanh

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet nhựa làm sàn sân khấu KT 500x1000x50mm

Pallet nhựa làm sàn sân khấu KT 500x1000x50mm

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Tấm lót sàn sân khấu mặt kín màu cam

Tấm lót sàn sân khấu mặt kín màu cam

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Pallet lót sàn kho lạnh 1000x600x100mm

Pallet lót sàn kho lạnh 1000x600x100mm

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh