Thành viên " Nguyễn Thu Hà"

Nguyễn Thu Hà

 0973506347
 Tham gia: 17/04/2024  Tin đăng: 27

Tin đăng

Bồn rửa tay tiệt trùng

Bồn rửa tay tiệt trùng

  10.000 đ
  Hà Nội  
BÀN THÍ NGHIỆM HOÁ SINH CHO HỌC SINH

BÀN THÍ NGHIỆM HOÁ SINH CHO HỌC SINH

  150.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ an toàn sinh học cấp 2

Tủ an toàn sinh học cấp 2

  1.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa

Tủ cấy vi sinh thổi ngang không cửa

  10.000 đ
  Hồ Chí Minh  
 Air shower - Buồng tắm khí

Air shower - Buồng tắm khí

  100.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Hộp trung chuyển mẫu - Passbox

Hộp trung chuyển mẫu - Passbox

  10.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ PCR có gió hoàn lưu qua lọc

Tủ PCR có gió hoàn lưu qua lọc

  10.000 đ
  Hà Nội  
Tủ đựng hóa chất Lâm Việt

Tủ đựng hóa chất Lâm Việt

  1.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn

Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn

  10.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm

  1.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

  1.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ hút khí độc bằng Inox

Tủ hút khí độc bằng Inox

  1.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ hút khí độc chịu acid

Tủ hút khí độc chịu acid

  1.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ cấy vi sinh thổi đứng

Tủ cấy vi sinh thổi đứng

  10.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ chống cháy Lâm Việt

Tủ chống cháy Lâm Việt

  10.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ chống cháy Yakos loại 1 cánh

Tủ chống cháy Yakos loại 1 cánh

  10.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ an toàn sinh học cấp 2 B2

Tủ an toàn sinh học cấp 2 B2

  10.000 đ
  Hà Nội  
Tủ an toàn sinh học cấp 1

Tủ an toàn sinh học cấp 1

  10.000 đ
  Hồ Chí Minh  
Tủ an toàn sinh học cấp 3

Tủ an toàn sinh học cấp 3

  1.000 đ
  Hồ Chí Minh