Thành viên " Trương Thị Diệu Huyền"

Trương Thị Diệu Huyền

 0984423150
 Tham gia: 17/02/2022  Tin đăng: 30

Tin đăng

Cẩu thủy lực mini bằng tay 2 tấn

Cẩu thủy lực mini bằng tay 2 tấn

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Cục thủy lực xe nâng tay thấp

Cục thủy lực xe nâng tay thấp

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng tay 3 tấn càng rộng AC30M NIULI

Xe nâng tay 3 tấn càng rộng AC30M NIULI

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng tay 4 tấn càng rộng AC40M – NIULI

Xe nâng tay 4 tấn càng rộng AC40M – NIULI

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Bộ nguồn thủy lực mini DC12V - DC24V - AC220V

Bộ nguồn thủy lực mini DC12V - DC24V - AC220V

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe đẩy XTH250S1 - xe đẩy hàng 600kg

Xe đẩy XTH250S1 - xe đẩy hàng 600kg

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng tay 2500kg càng rộng AC25M NIULI

Xe nâng tay 2500kg càng rộng AC25M NIULI

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Bộ kẹp gắp thùng phuy đơn 1 thùng phuy 360kg

Bộ kẹp gắp thùng phuy đơn 1 thùng phuy 360kg

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng tay cao 500kg nâng cao 1200mm A0.5T/1.2M

Xe nâng tay cao 500kg nâng cao 1200mm A0.5T/1.2M

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Cẩu thủy lực mini bằng tay 3 tấn

Cẩu thủy lực mini bằng tay 3 tấn

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng mặt bàn WP350 - 350kg nâng cao 1500mm

Xe nâng mặt bàn WP350 - 350kg nâng cao 1500mm

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Cẩu thủy lực mini bằng tay 3 tấn giá rẻ

Cẩu thủy lực mini bằng tay 3 tấn giá rẻ

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng tay 3000kg càng hẹp AC30S

Xe nâng tay 3000kg càng hẹp AC30S

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng tay siêu thấp 51mm càng rộng - 2 tấn

Xe nâng tay siêu thấp 51mm càng rộng - 2 tấn

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng tay 2500kg càng hẹp AC25S

Xe nâng tay 2500kg càng hẹp AC25S

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Cẩu mốc động cơ bằng tay 2 tấn

Cẩu mốc động cơ bằng tay 2 tấn

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe nâng mặt bàn WP350 - 350kg nâng cao 1500mm

Xe nâng mặt bàn WP350 - 350kg nâng cao 1500mm

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh