Thành viên " Trương Thị Diệu Huyền"

Trương Thị Diệu Huyền

 0907486108
 Tham gia: 08/04/2022  Tin đăng: 20

Tin đăng

Thùng rác 660 lít nhựa composite

Thùng rác 660 lít nhựa composite

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác nhựa 100 lít nắp hở có đế TR100

Thùng rác nhựa 100 lít nắp hở có đế TR100

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Ống cắm ô dù viền inox

Ống cắm ô dù viền inox

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Túi đựng rác tự hủy màu đen 120 lít

Túi đựng rác tự hủy màu đen 120 lít

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Túi đựng rác tự hủy màu đen 60 lít

Túi đựng rác tự hủy màu đen 60 lít

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Bảng chỉ dẩn A3 inox trắng - mạ vàng

Bảng chỉ dẩn A3 inox trắng - mạ vàng

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác 100 lít nắp hở có đế

Thùng rác 100 lít nắp hở có đế

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Bục phát biểu khung inox thân gỗ kiểu Mỹ

Bục phát biểu khung inox thân gỗ kiểu Mỹ

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác nhựa 120 lít màu xanh lá

Thùng rác nhựa 120 lít màu xanh lá

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác 660 lít nhựa composite 3 bánh hơi

Thùng rác 660 lít nhựa composite 3 bánh hơi

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác nhựa 60 lít màu xanh lá có 4 bánh xe

Thùng rác nhựa 60 lít màu xanh lá có 4 bánh xe

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh