Thành viên " Trương Thị Diệu Huyền"

Trương Thị Diệu Huyền

 0907486108
 Tham gia: 08/04/2022  Tin đăng: 22

Tin đăng

Thùng rác 3 ngăn nhựa composite nắp lật

Thùng rác 3 ngăn nhựa composite nắp lật

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Bục phát biểu khung inox thân gỗ kiểu Mỹ

Bục phát biểu khung inox thân gỗ kiểu Mỹ

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác nhựa 120 lít màu xanh lá

Thùng rác nhựa 120 lít màu xanh lá

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác 660 lít nhựa composite 3 bánh hơi

Thùng rác 660 lít nhựa composite 3 bánh hơi

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng phuy nhựa 30 lít và 50 lít giá rẻ

Thùng phuy nhựa 30 lít và 50 lít giá rẻ

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác nhựa 60 lít màu xanh lá có 4 bánh xe

Thùng rác nhựa 60 lít màu xanh lá có 4 bánh xe

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác 1000 lít nhựa composite 4 bánh xe

Thùng rác 1000 lít nhựa composite 4 bánh xe

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Xe thu gom rác 660 lít nhựa composite

Xe thu gom rác 660 lít nhựa composite

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác nhựa 100 lít nắp hở có đế TR100

Thùng rác nhựa 100 lít nắp hở có đế TR100

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Ống cắm ô dù viền inox

Ống cắm ô dù viền inox

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng rác đạp chân 70 lít nhựa HDPE có bánh xe

Thùng rác đạp chân 70 lít nhựa HDPE có bánh xe

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh  
Thùng đựng ô dù viền inox trắng - vàng

Thùng đựng ô dù viền inox trắng - vàng

  Thoả thuận
  Hồ Chí Minh